מועצה אזורית שפיר שמה לה כמטרה לשפר איכות החיים של כלל תושביה כחלק מעקרונות של קידום ערכים חברתיים ובהם צדק ושוויון חברתי.
המועצה דואגת למתן תנאים ושירות מונגשים למקומות ציבוריים לכלל התושבים ולאנשים עם מוגבלות בפרט.

קובץ חתום ע"י ראש המועצה 

קובץ ללא חתימה