מרכז ילדים-הורים פועל ב'מרכז-שפירא'. תפקיד המרכז לסייע בשיפור תפקוד המשפחה, הקניית מיומנויות להורים, שיפור הקומוניקציה המשפחתית, המרכז נותן מענה להורים וילדים בגילאי 5-12 ומשמש גם כמקום להדרכה מקצועית בתחומי ההורות והמשפחה. משפחות מופנות למקום על-ידי עו"ס המשפחה ביישובים על-פי קריטריונים המקובלים בשירותי הרווחה. המרכז הוא אזורי ונותן מענה גם לתושבים ממועצות לכיש, יואב וחוף אשקלון.
המרכז מופעל באמצעות עמותת 'יד רחל'