לקבלת רישיון עסק למפעל מזון,צריך להקדים ולהוציא רישיון ייצרן מזון מאת משרד הבריאות- שרותי מזון.