על המחלקה

הרשות המקומית מופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסייה המקומית בזמן רגיעה ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם במצבי חירום באמצעות מטה החירום שלה.
הרשות המקומית נדרשת  להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה עוסקת בשגרה והינם ייחודים לשעת חרום, כגון: קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, טיפול בחללים בהיקפים גדולים וכד'.

ועדת מל"ח

לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל"ח שבראשה עומד ראש הרשות וחברים בה בעלי תפקידים ועובדי הרשות הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.