בכל היישובים קיימות פינות מחזור להפרדת פסולת: נייר, מתכת, קרטון, פלסטיק וזכוכית.

המועצה השקיעה בבניית מרכזי מחזור בכל היישובים והם ממוקמים במרכז היישוב, לרוב ליד המכולת.
במקום מוצבים כלי אצירה לקרטונים, כלובים לבקבוקי פלסטיק, מכולות לנייר ומתכות ומתקן מיוחד לבקבוקי זכוכית.