על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש.לקבלת מידע זה יש להגיש לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שמבוקש ממנו מידע, בקשה למידע מקדמי,הכרוכה בתשלום אגרה,הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע תוך 30 יום מתאריך הבקשה.למשל,בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות;בקשה למידע מקדמי של מפעל העוסק בחומרים מסוכנים תוגש למשרד להגנת הסביבה.לבקשה למידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק.

ניתן למצוא קישור לטפסים למידע מקדמי ולבקשה לרישיון, בעמוד 76 בתקנות רישוי עסקים.