דלג לתוכן העמוד
  1. הקניית ערכים יהודיים ודתיים הכולל חינוך לתורה וקיום מצוות על פי גיל הילד.
  2. הקניית כישורי חיים הכוללים ידע על שמירת הבריאות והבטיחות.
  3. פיתוח גישה חיובית לעצמו ולעולם הפיזי והאישי.
  4. ביסוס המיומנויות הנדרשות לצורך קריאה וכתיבה והעמקתן.
  5. רישום ילדים באמצעות האינטרנט.
  6. הפניית תלמידים לחינוך המיוחד.
  7. קיום שיתופי פעולה גננות - סייעות ואגפי המועצה השונים.
  8. קידום פרוייקטים חינוכיים במסגרות הגן.
  9. העשרה חינוכית - קרן קרב, סל תרבות ועוד.
  10. קיום אירועי תרבות וחינוך סביב מועדים וימים מיוחדים.