על המחלקה

אגף הכספים אמון על הכנת תקציב הרשות השנתי השוטף, שהוא בסיס לתוכנית העבודה השנתית שנבנית ע"פ מתווה מדיניות של ראש המועצה והנחיות משרד הפנים והאוצר, ועל ליווי ואישור תקציבי הפיתוח של המועצה.

 עיקר תפקידו של האגף מתבטא בניהול ואבטחת המשאבים הכספיים (מהכנסות עצמיות וממקורות חיצוניים) למימון הפעילות של הרשות המקומית, שמירה על האיזון בין הכנסות לבין ההוצאות תוך שמירה מלאה על החוקים . ניהול נכון של משאבים אלו מבטיח למועצה  בסיס כספי כלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.

האגף שואף במהלך עבודתו לבצע התייעלות ושיפור השירותים שנותנת המועצה באמצעות  עריכת ניתוחים כלכליים ובדיקת חלופות כלכליות, שיפור מסדי הנתונים לצורך מעקב ובקרה תקציבית.

כמו כן, מבצעת מחלקת הכספים רגולציה על הביצוע הכספי של מוסדות סמך של המועצה, לרבות וועדים מקומיים ומוסדות חינוך, על מנת לוודא תקינות ניהולית של כספי הציבור.

פנייה מקוונת למחלקת כספים

תחומי אחריות

​דרכי התקשרות

טבלת אנשי קשר - מחלקת כספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל הערות
​אלעד פרץ ​גזבר ​08-8508905 ​elad@shafir.org.il שעות פתיחה: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בתיאום טלפוני
​ירדנה שמעון מזכירה​ ​08-8508905 yardena@shafir.og.il שעות פתיחה: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בתיאום טלפוני