מוסד מוכש"ר  פירושו מוסד מוכר שאינו רשמי.
במועצה האזורית שפיר פועלים ארבעה גנים בחינוך החרדי: שלושה ביישוב 'אלומה' (חזון יחזקאל) וגן נוסף ביישוב 'קוממיות'.

רשימת הגנים:

​יישוב שם הגן​ סמל מוסד​ שם הגננת​ טלפון בגן
אלומה​ הדסה - גן בנות​ 246173​ הדסה איבגי ​ 08-6818325​
אלומה​ רבקה - גן בנים​ 367953​ רבקה מונאי​ 08-9168734​
אלומה​ שולי - גן בנים​ 367953​ שולי אביטן ​ 08-9201322​
קוממיות​ יהודית- גן בנות​ 29165​ יהודית פולק ​ 08-6880400​