חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי. ניהול עסק ללא רישיון הוא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים. הרשעה בהליכים אלה גוררת צו סגירה, לעתים בתוך זמן קצר וכן קנסות גבוהים.

רישיון עסק מקדם את העסק

גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון עסק בתוקף ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית.

בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון, נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף. לעתים לא ניתן להשלים את תהליך הרישוי להשתתפות בירידי מזון.

עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.

בנוסף לכל אלה, בהיעדר רישיון עסק, ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לעסק מחברת הביטוח או ביצוע ביטוח לעסק.

מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי אם יקרה חלילה אסון בעסק או כל תקלה חמורה, ללא הרישיון נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.

עסק בעל רישיון - ערכו בשוק רב מעסק ללא רישיון ובמיוחד אם תלוי נגדו צו סגירה