בעלים של עסק במבנה שהוכרז 'מבנה מסוכן',חייבים ליצור קשר עם מחלקת  ההנדסה כדי ללמוד את דרישותיהם ולקבל את אישורם המוקדם לניהול עסק במבנה.