ניהול עסק במבנה לשימור מחייב מילוי דרישות הנדסה או גורם האחראי במועצה לשימור אתרים לצורך קבלת רישיון עסק.