מאגר עין צורים הוקם בשנת 1978, המאגר מכיל 420,000 מ"ק מים, ועוברים דרכו בשנה 550,000 מ"ק. המאגר מתמלא ממי שיטפונות של נחל לכיש, בתוספת ביוב של היישובים: זבדיאל,זרחיה,שפיר,מרכז שפירא ואחוזת אתרוג. המאגר משקה שטח של 3,000 דונם.

עומק המאגר 13 מ', היקף הסוללה הפנימית 1,000 מ' ומתוכנן להקים עליה מסלול להליכה מהירה וריצה. שטח המאגר 60 דונם. בשיטפון של חורף 91 התמלא המאגר ב-100 שעות שאיבה רצופות. המאגר משמש עופות בנדידה, ובעונות הנדידה יש בו כל יום מאוד ברווזים נדירים. במאגר ניתן לצפות כל השנה בברווזים למיניהם, אגמיות, מגלנים, תמירונים, וחופמאים שונים.

מסוללת המאגר תצפית מרהיבה לכל בקעת שפיר.