מוסדות תיכון במועצה:

תלמידים המבקשים להירשם לאחד מבתי הספר במועצה, ירשמו ישירות בבתי הספר.

ניתן לקבל פרטים נוספים במחלקת חינוך בטלפון 08-8508910 או באמצעות טופס פנייה כאן

תלמידים הבוחרים ללמוד מחוץ למועצה:

1. ימלאו טופס בקשה לאישור לימודי חוץ.
2. יפנו אל בית הספר בו הם מעוניינים להתרשמות, או דרך הקב"סיות.

קב"סית צפון - מלכי בן ששון 050-8854139

קב"סית דרום - עדנה עמוס 050-8854154

(שימו לב! הסעות ואגרות ישולמו על פי המיפוי המופיע באתר זה ומאושר על ידי משרד החינוך)

רישום לבתי ספר חרדים:

הרישום לתיכונים חרדיים יתבצע דרך בתי הספר או בפנייה לקב"סית - שרה יפת

דוא"ל שרה: [email protected]

טבלת מיפויי ישוביים.jpe

רשימת בתי ספר על תיכוניים: