היער הינו יער קטן של כ-20 דונם סמוך למשואות יצחק. היער ניטע לזכרו של גרשון נדיבי, שנפל בכסל"ו תשל"ה. גרשון קיפח את חייו בעת טיול במדבר באזור עין גדי בעודו חייל בן 19 שנים, גופתו נמצאה רק לאחר 9 שנים מיום מותו. בכניסה לחורשה ישנו שלט המתאר את סיפור נפילתו של גרשון.

היער נמצא בתוך רכס הכורכר של 'משואות יצחק' ומתוחזק היום ע"י משואות יצחק ותלמידי מכינת אור עציון. היער נגיש לכל כלי הרכב.