מג"ב פועלת בתחום המושבים על מנת למנוע פשיעה וגניבות חקלאיות, למנוע פעילות חבלנית עוינת ולהגביר את הביטחון ביישובים.

במועצה אזורית שפיר קיימים שתי בסיסי הפעלה של "מתמיד" אשר פועלים אך ורק בתחום יישובי המועצה ומטרתם להגביר את תחושת הביטחון בקרב תושבי המועצה.
באחריות המב"ס (מפקד בסיס המתמי"ד) - איתור, גיוס, הכשרה, טיפוח והפעלה של מתנדבים במרחב.
חשיבות שילוב תושבי המועצה כחלק בלתי נפרד מהפעילות המתבצעת בשטח מגבירה את תחושת הביטחון האישי, בשל המוטיבציה "לשמירה על הבית".
בוגר קורס "מתמיד" רשאי להחזיק נשק בביתו (על פי תנאי משטרת ישראל).

יחידות המתמ"יד הפועלות במועצה:

  1. יחידת יח"מ (מתנדבים במדים) - שמירה על היישובים, יציאה מידי ערב לסיורים בניידות מג"ב
  2. מפקדת נוער - בני נוער תושבי המועצה מצטרפים למתנדבים ולבוגרים לביצוע פעילות ביטחונית
  3. יחידת פרשים - מתנדבים עם סוסיהם הפרטיים הפועלים במקרים חריגים במרחב ומחוצה לו. בפיקודו של ניסים אוחיון
  4.  יחידת טרקטורונים- טרקטורונים מיוחדים של מג"ב עם יכולת עבירות וביצועים מיוחדים