המחלקה לשירותים חברתיים אמונה על נושא הטיפול בילדים ובני נוער נפגעי אלימות מינית.

טיפול בנפגעים- עו"ס המחלקה מסייעת בהתערבות ואבחון צרכים ראשוני, תמיכה במשפחה ובנפגע ובניית תכנית טיפולית על פי צורך.

טיפול בילדים בעלי התנהגות מינית לא מותאמת/ פוגעת- עו"ס לחוק נוער אמונה על הערכת צרכים ראשונית, בניית תכנית מוגנות והפנייה לטיפול מותאם.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז ההגנה "בית לין" באשקלון, "מאור"- מרכז טיפולי לילדים ובני נוער נפגעים וכן עם יחידת "קשת" המטפלת בילדים ובני נוער  בעלי התנהגות מינית לא מותאמת. כמו כן, המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, בהתאם לצורך.