המחלקה לשירותים חברתיים אמונה על נושא הטיפול בילדים ובני נוער נפגעי אלימות מינית. עו"ס במחלקה אחראית על אבחון ראשוני של צרכים ובניית תכנית טיפולית לנפגע ולפוגע, על פי הצורך. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז ההגנה "בית לין", "מאור"- מרכז טיפולי לילדים ונוער נפגעים וכן עם מרכזים טיפוליים להערכת סיכון וטיפול בילדים ונוער בעלי התנהגות מינית פוגעת או לא מותאמת.