• איתור הצורך בתהליך שימוש חורג וגיבוש המלצת מחלקת  ההנדסה.
  • הצגת הסכמת בעלי הנכס.
  • הצגת דוח בטיחות, יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש מאת מהנדס קונסטרוקציה.
  • הפצת הודעות למתנגדים אפשריים דרך חברת פרסום שבחרה הוועדה המקומית (הפרסום הוא באמצעות הוועדה המקומית במימון המבקש).
  • דיון בהתנגדויות.
  • דיון והחלטה של ועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
  • מילוי הדרישות לקבלת היתר לשימוש חורג או רישיון: תשלום אגרת היתר,תשלום היטל השבחה,השלמת דרישה לחנייה ושאר דרישות הוועדה.
  • הגשת הבקשה נעשה בהליך רישוי מקוון במחלקת  ההנדסה  .