ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי במועצה ייכתבו  בין השאר הדברים האלו:

  • שמות הבעלים הרשומים בעסק.
  • שטח העסק
  • כתובת העסק
  • תוקף הרישיון.
  • העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי.
  • בנוסף לאלה יצוין ברישיון עסק התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.