מלווים

 

הלשכה לתיאום טיולים 02-6223360

יש לסמן תעודות בתוקף (חובה) שדה חובה

ייבדק לפני היציאה בכל בוקר מימי הטיול

לפי חוזר מנכ"ל - נהג, שנתון, חגורות בטיחות וכד'

בזמנים מיוחדים

טלפון 'חדר המצב לטיולים' 02-6222211

נא להוסיף את סוג הקשר ואופן ההתקשרות

האם הוכן 'תיק אחראי טיול'? (חובה) שדה חובה
 

טלפון קב"ט המועצה 050-8854116

 
Browser not supported