שם הילד
שם משפחה
שם מוסד
גיל
שם האם
שם האב
כתובת מגורים
טלפון
מספר ילדים עד גיל 18
משכורת אם (ברוטו)
משכורת אב (ברוטו)
אישור שומה
אם ההורים לא עובדים יש לצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי
שלושה תלושי שכר אחרונים של האם
שלושה תלושי שכר אחרונים של האב
צילום תעודת זהות עם כתובת עדכנית/ אישור תשלום ארנונה
נימוק הבקשה