• להעניק שירות באופן מכבד, נגיש וזמין תוך הקפדה על שותפות מלאה עם הפונה ושמירה על סודיות.
  • לפעול לקידום רווחתו של הפונה, תוך שימת דגש על כוחותיו, העצמת חוסנו האישי, הזוגי והמשפחתי.
  • לפתח שירותים מגוונים, המותאמים לצרכי הפרט, המשפחה והקהילה.
  • ליזום ולהוביל תהליכים חברתיים וקהילתיים לחיזוק הלכידות הקהילתית.
  • לעבוד תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מהמועצה ומחוצה לה וכן עם כל גורם רלוונטי בקהילה