עו"ס לחוק הנוער אמונה על שמירת שלומם וטובתם של ילדים ובני נוער במצבי סיכון או החשופים לפגיעה ( 0-18 ). במסגרת תפקידה היא נמצאת בקשר עם גורמים שונים בקהילה ובהם גורמי חינוך, חינוך בלתי פורמלי, גורמי חוק ועוד. עו"ס לחוק הנוער מהווה כתובת להיוועצות במקרים בהם עולה חשש לסיכון או פגיעה בבני נוער ומהווה כתובת לדיווח על אירועי פגיעה וסיכון.

כמו כן, עו"ס לחוק הנוער מובילה תכניות טיפוליות לילדים ובני נוער במצבי סיכון, בהן יש צורך במעורבות של בית-משפט לנוער.