עו"ס לחוק הנוער אמונה על שמירת שלומם וטובתם של ילדי המועצה ( 0-18 ) במסגרת תפקידה היא נמצאת בקשר עם כל הגופים הפועלים עם ילדי המועצה ומייעצת ומיידעת בעיקרי החוק, מנחה מקצועית את המסגרות השונות, מקבלת פניות בעניין ילדים במצבי סיכון או כאשר מתעורר חשד לפגיעה, על פי חובת הדיווח. כמן-כן, עו"ס לחוק הנוער מובילה תכניות טיפוליות בהן יש צורך במעורבות של בית-משפט לנוער.