הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של המועצה