מועצה אזורית שפיר פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי  1999.
תכליתו של החוק היא להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות הרשותית. חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו'. החוק קובע מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר למסור, וכן החוק מפרט את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...

לצפייה בחוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 באתר משרד המשפטים

ממונה - על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית שפיר היא בת-אל אינגידאו.