​בכל יישוב מתבצע פינוי פעמיים בשבוע על פי התוכנית הבאה:

ום א'

יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
איתן עוזה + תחנת דלק שלווה איתן עוזה שלווה
נועם+ בית העלמין זרחיה  רווחה נועם+ בית עלמין  קוממיות רווחה
אבן שמואל +הרחבה ומוסדות חינוך אחוזת אתרוג +שלב ב' זבדיאל + בית עלמין אבן שמואל +הרחבה ומוסדות חינוך זרחיה זבדיאל + בית עלמין
שפיר + הרחבה  תחנת דלק + משואות יצחק אלומה שפיר + הרחבה משואות יצחק + בית עלמין  אלומה
מרכז שפירא + מוסדות חינוך פנימייה צבאית עין צורים - מפונים + עין צורים - קיבוץ +תחנת דלק   מרכז שפירא אחוזת אתרוג עין צורים - מפונים + עין צורים - קיבוץ +תחנת דלק 
אחוזת אתרוג +שלב א' + ג'   עין צורים - מפעלים   אחוזת אתרוג +שלב א' + ג' אחוזת אתרוג של ב' עין צורים - מפעלים
קוממיות   מתנ"ס+קב"ט+מט"ת +מכינה צבאית     מתנ"ס +קב"ט+מט"ת +מכינה צבאית