ועדה ועדת חובה יו"ר הועדה קישור לפרוטוקולים
ועדת חינוך לא אדיר נעמן- ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת חינוך
ועדה לשימור אתרים לא אלי דאובה- מנכ"ל פרוטוקולים של הוועדה לשימור אתרים
ועדת רווחה ושירותים חברתיים לא יונה ביכלר פרוטוקולים של וועדת רווחה ושירותים חברתיים
ועדה לחינוך חרדי לא יובל אלימלך פרוטוקולים של הוועדה לחינוך חרדי
ועדת ספורט לא שמעון אמור פרוטוקולים של וועדת הספורט
ועדה לענייני הגיל השלישי לא יונה ביכלר פרוטוקולים של הוועדה לענייני הגיל השלישי
ועדת מתנדבים לא דני אוחנה פרוטוקולים של וועדת מתנדבים
ועדה לבטיחות בדרכים לא אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של הוועדת לבטיחות בדרכים
ועדת מכרזים כן תומר בן חזן פרוטוקולים של וועדת מכרזים
ועדת תמיכות כן דוד ישראל דוד פרוטוקולים של וועדת תמיכות
ועדת ביקורת כן יובל אלימלך פרוטוקולים של וועדת ביקורת
ועדת הנהלה כן אדיר נעמן- ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת הנהלה
ועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות טרור כן אילנה פרץ פרוטוקולים של הוועדה להנצחה
ועדה למאבק בסמים כן שלומי תורג'מן פרוטוקולים של הוועדה למאבק בסמים
ועדת הנחות כן מירון מגידיש פרוטוקולים של וועדת הנחות
ועדת איכות הסביבה כן אלי דאובה - מנכ"ל פרוטוקולים של וועדת איכות הסביבה
ועדות ערר כן עו"ד משה בן מאיר פרוטוקולים של וועדות ערר
ועדת משנה לתכנון ובנייה כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת חקלאות כן תומר בן חזן פרוטוקולים של וועדת חקלאות
ועדת ביטחון / ועדת מל"ח כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת ביטחון / וועדת מל"ח
ועדה למיגור אלימות כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של הוועדה למיגור אלימות
ועדה לקליטת עלייה כן שלומי תורג'מן פרוטוקולים של הוועדה לקליטת עלייה
ועדת הקצאת מקרקעין כן דוד ישראל דוד פרוטוקולים של וועדת הקצאת מקרקעין