ועדה ועדת חובה יו"ר המועצה קישור לפרוטוקולים
וועדת חינוך לא אדיר נעמן- ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת חינוך
וועדה לשימור אתרים לא אלי דאובה- מנכ"ל פרוטוקולים של הוועדה לשימור אתרים
וועדת רווחה ושירותים חברתיים לא יונה ביכלר פרוטוקולים של וועדת רווחה ושירותים חברתיים
וועדה לחינוך חרדי לא יובל אלימלך פרוטוקולים של הוועדה לחינוך חרדי
וועדת ספורט לא שמעון אמור פרוטוקולים של וועדת הספורט
וועדה לענייני הגיל השלישי לא יונה ביכלר פרוטוקולים של הוועדה לענייני הגיל השלישי
וועדת מתנדבים לא דני אוחנה פרוטוקולים של וועדת מתנדבים
וועדה לבטיחות בדרכים לא אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של הוועדת לבטיחות בדרכים
וועדת מכרזים כן סימן טוב גואטה פרוטוקולים של וועדת מכרזים
וועדת תמיכות כן דוד דוד פרוטוקולים של וועדת תמיכות
וועדת ביקורת כן יובל אלימלך פרוטוקולים של וועדת ביקורת
וועדת הנהלה כן אדיר נעמן- ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת הנהלה
וועדת מלגות כן מלי זהבי פרוטוקולים של וועדת מלגות
וועדה למאבק בסמים כן מלי זהבי פרוטוקולים של הוועדה למאבק בסמים
וועדת הנחות כן מירון מגידיש פרוטוקולים של וועדת הנחות
וועדת איכות הסביבה כן אלי דאובה - מנכ"ל פרוטוקולים של וועדת איכות הסביבה
וועדות ערר כן   פרוטוקולים של וועדות ערר
וועדת משנה לתכנון ובנייה כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת משנה לתכנון ובנייה
וועדת חקלאות כן תומר בן חזן פרוטוקולים של וועדת חקלאות
וועדת ביטחון / וועדת מל"ח כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של וועדת ביטחון / וועדת מל"ח
וועדה למיגור אלימות כן אדיר נעמן -  ראש המועצה פרוטוקולים של הוועדה למיגור אלימות
וועדה לקליטת עלייה כן מלי זהבי פרוטוקולים של הוועדה לקליטת עלייה
וועדת הקצאת מקרקעין כן דוד דוד פרוטוקולים של וועדת הקצאת מקרקעין
וועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות טרור כן יונה ביכלר פרוטוקולים של הוועדה להנצחה