ועדה ועדת חובה יו"ר הועדה
ועדת חינוך לא אדיר נעמן- ראש המועצה
ועדה לשימור אתרים לא אלי דאובה- מנכ"ל
ועדת רווחה ושירותים חברתיים לא יונה ביכלר
ועדה לחינוך חרדי לא יובל אלימלך
ועדת ספורט לא שמעון אמור
ועדה לענייני הגיל השלישי לא יונה ביכלר
ועדת מתנדבים לא דני אוחנה
ועדה לבטיחות בדרכים לא אדיר נעמן -  ראש המועצה
ועדת מכרזים כן תומר בן חזן
ועדת תמיכות כן דוד ישראל דוד
ועדת ביקורת כן יובל אלימלך
ועדת הנהלה כן אדיר נעמן- ראש המועצה
ועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות טרור כן אילנה פרץ
ועדה למאבק בסמים כן שלומי תורג'מן
ועדת הנחות כן מירון מגידיש
ועדת איכות הסביבה כן אלי דאובה - מנכ"ל
ועדות ערר כן עו"ד משה בן מאיר
ועדת משנה לתכנון ובנייה כן אדיר נעמן -  ראש המועצה
ועדת חקלאות כן תומר בן חזן
ועדת ביטחון / ועדת מל"ח כן אדיר נעמן -  ראש המועצה
ועדה למיגור אלימות כן אדיר נעמן -  ראש המועצה
ועדה לקליטת עלייה כן שלומי תורג'מן
ועדת הקצאת מקרקעין כן דוד ישראל דוד