על השירות

היחידה להתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים נמצאת בתהליך מתמיד של גיוס והכשרת מתנדבים תושבי המועצה. ההשקעה בפיתוח מערך ההתנדבות הינה מתוך אמונה כי הערבות ההדדית תורמת למתנדב ולקהילה כולה. קהילה המצמיחה מתוכה מתנדבים הינה קהילה חזקה יותר, אשר תוכל לעמוד בפני אתגרי ההווה והעתיד ולצמוח מהם.

ביטוח מתנדבים

משרד הרווחה דואג לביטוח מתנדבים לצורך הגנה על זכויותיהם במקרה של פגיעה בעת ההתנדבות. הביטוח מקנה זכויות מקבילות לזכויות של נפגע עבודה. לצורך ביטוח מתנדב, יש ליצור קשר עם רכזת המתנדבים במחלקה.

גיוס מתנדבים לשגרה ולחירום

היחידה להתנדבות משקיעה זמן רב באיתור, גיוס והכשרת מתנדבים לזמני שגרה ולשעת חירום. מדובר במתנדבים המשתלבים במסגרות קיימות בקהילה, מתנדבים לפרויקט תחום בזמן או לזמני חירום. 
ההתנדבות בשעת חירום כוללת סיוע באיוש חמ"ל המועצה, מתן מענה לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע פרטני ותגבור צוותים במסגרות המופעלות בחירום.
לפרטים נוספים ולהתנדבות, ניתן ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים.

פרויקט התנדבות בבתי אזרחים ותיקים ומשפחות

במסגרת הפרוייקט, נערות מאולפנת אבן שמואל מתנדבות מדי שבוע בבתי אזרחים ותיקים בודדים ובחונכות ילדים. התכנית כוללת הסעה ליישובים וליווי מקצועי בעת הצורך.

התנדבות תלמידי מכינת עוז שלמה וצוותי נחשון

היחידה מפעילה מגוון תוכניות משותפות עם תלמידי המכינה וצוותי נחשון ובהם התנדבות פרטנית בבתי אזרחים ותיקים, סיוע בניכוש עשבים וצביעת בתי וותיקים ועוד.

יום מעשים טובים

המועצה מציינת מידי שנה את יום מעשים טובים. מדובר ביום בו התושבים מפנים עצמם מהשגרה העמוסה ונרתמים לטובת עשייה התנדבותית עבור הקהילה בה הם חיים. ביום זה מתקיימים פרוייקטים רבים שהינם פרי יוזמות של הרשות ויוזמות פרטיות. חלק מהפרוייקטים הינם סביבתיים (טיפוח סביבתי ונוי, ניקוי וצביעת בתי קשישים ומבני ציבור ועוד), חלקם חברתיים וחלקם קהילתיים. יום המעשים הטובים מובל על ידי רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים והינו פרי של שיתוף פעולה של כלל מחלקות המועצה.

 

לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן