על המחלקה 

תכנית לביטחון קהילתי

הרשות החדשה הינה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, והנגשת הידע של שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב ועל זכויות האדם של כלל הקהילה.

התוכנית מוקיעה שימוש באלימות מילולית ו/או פיזית מכל סוג שהוא ועבירות על החוק.

חיזוק החוסן האזורי על ידי פיתוח קהילה מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית הוא המפתח בידי הנהלת הרשות לצמצום ההתנהגויות מסכנות בקרבנו ולתחושת שייכות למקום.

הגשמת החזון היא דרך הפעלת מערך אזורי מקיף, מתואם ואפקטיבי בשותפות אזורית רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

מטרות התכנית:

•לקדם את המאבק באלימות, סמים ואלכוהול למען שמירת הביטחון האישי של תושבי המועצה.

• לפתח פעילות הסברה נרחבת בקרב הורים, מוסדות החינוך הפורמלי והמשלים ותושבי המועצה, בני נוער

• לתאם וליצור שותפויות בין הגורמים: אכיפה, חינוך, רווחה, תרבות ונוער, ספורט, דוברות המועצה, הנהלת המועצה ועוד.

• לאסוף נתונים אודות תופעת ההתמכרויות לסמים ואלכוהול ברשות.

• לקדם מערך אזורי- צוות היגוי, ועדות ציבוריות בשיתוף נציגי ציבור ובעלי תפקידים.

 

דרכי התקשרות

גל שלזינגר
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי
 

 

לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן

לאתר הרשות לביטחון קהילתי לחצו כאן