על פי החוק יש להציג את רישיון העסק במקום גלוי בעסק לעיונו של כל אדם.