המועצה האזורית שפיר הציבה לעצמה יעד לייצוג הולם של לפחות 5% בהעסקת עובדים עם מוגבלות.
להלן מצורפת תכנית עבודה שנתית אשר מטרתה להוביל לעמידה מלאה של המועצה ביעד הייצוג ההולם מתוך החשיבות הרבה שאנו מייחסים לכך.