על המרכז המשולב

במועצה האזורית 'שפיר' קיימים שני בסיסי שיטור קהילתי – ביישובים מרכז שפירא ובאבן שמואל.

במהלך שנת 2022 צפוי להיבנות בסיס הפעלה שלישי במרכז המועצה