על המרכז המשולב

במועצה האזורית 'שפיר' קיימים שני בסיסי שיטור קהילתי – ביישובים מרכז שפירא, רווחה ובאבן שמואל .