על המחלקה

חוק הרשויותהמקומיות(ייעוץ משפטי), תשל"ו 1975, מחייב את הרשויות המקומיות בקבלת ייעוץ משפטי.
היועץ המשפטי של הרשות המקומית הוא המתווה את הדרך בה על הרשות לצעוד במילוי תפקידיה הסטטוטוריים על פי הדין, והוא הינו הגורם הבלעדי המעניק לה ייעוץ משפטי.
היועץ המשפטי של המועצה הוא: עו"ד אריק נצר.

פנייה מקוונת למחלקה לייעוץ משפטי