על המחלקה

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו 1975, מחייב את הרשויות המקומיות בקבלת ייעוץ משפטי.
היועץ המשפטי של הרשות המקומית הוא המתווה את הדרך בה על הרשות לצעוד במילוי תפקידיה הסטטוטוריים על פי הדין, והוא הינו הגורם הבלעדי המעניק לה ייעוץ משפטי.
היועץ המשפטי של המועצה הוא: עו"ד אריק נצר.

 

לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן