על הלשכה

המועצות הדתיות אחראיות למתן שירותי הדת היהודיים ברשויות המקומיות שהן פועלות בהן באחריות המשרד לשירותי דת ובפיקוחו. כיום המועצות הדתיות פועלות על-פי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-5995, התקנות שהותקנו לפיו וחוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת. המועצות הדתיות אחראיות בעיקר להיבטים המנהליים והתקציביים במתן שירותי הדת, והן פועלות לצד הרבנות הראשית לישראל והרבנות המקומית, אשר משמשות סמכות הלכתית דתית.

תחומי אחריות

רישום לנישואין 

המועצה הדתית אחראית לפתיחת תיק נישואין לזוגות יהודיים, להדרכה לפני החתונה, להקצאת רב לעריכת טקס הנישואין מקרב רבני המועצה ולמתן כתובה ואישור נישואין לזוג.


כשרות ושחיטה

המועצות הדתיות מפקחות על תחום הכשרות לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1411, וחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1413. מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אחראיות להיבטים המינהליים הכרוכים בהוצאת תעודת כשרות, ובכלל זה גביית אגרות, הכשרת משגיחי כשרות ומינוים ופיקוח שוטף על בעלי העסק שקיבלו תעודה.


שירותי קבורה

במועצה הדתית קיימת מחלקת קבורה שאחראית להיבטים המינהליים ובסידורי קבורת הנפטר, כגון קביעת מועד להלוויה, הקצאת חלקת קבר וטיפול בגופת הנקבר. המועצה מעניקה סיוע ותמיכה למשפחות, החל בקבלת ציוד וכלה בתמיכה הנוגעת לענייני ההלכה.


מתיחת עירובין ותחזוקתם

המועצות הדתיות אחראיות להקמה, להרחבה ולתחזוקה של קווי עירוב.


הפעלת מקוואות

המועצות הדתיות אחראיות לתחזוקה ולתפעול של המקוואות ביישובים ברשות ומעסיקה בלניות שהן עובדות המועצה הדתית.


איסוף גניזה

המועצה הדתית שפיר, דואגת לאיסוף הגניזה ופינויה אל מקומות מיועדים.


תרבות תורנית

המועצה הדתית מעודדת ומפעילה מרכזי לימוד תורניים בחלק מיישובי המועצה, על פי תוכנית שנתית המתקיימת בשיתוף פעולה עם
המרכז הקהילתי - מתנ"ס שפיר.


שדרוג מקוואות ובתי עלמין

המועצה הדתית פועלת לגיוס כספים למטרות שיפוץ מקוואות ובתי עלמין, ודואגת לביצוע העבודה ופיקוח בהתאם לחוק.


נוסף על תפקידים אלו, שהם עיקר פעילותה של המועצה, המועצה פועלת בתחומים אחרים לפי דרישות הקהילה, אופייה וצרכיה ולפי תקציבה.

 


דרכי התקשרות

טבלת אנשי קשר - המועצה הדתית
שם תפקיד טלפון נייד מייל הערות
רעות שפילמן יו"ר המועצה הדתית 08-6814911 050-5680531 [email protected]
רות דנינו מזכירה 08-6888255 053-5233732 [email protected]
שאלתיאל משה מנכ"ל 050-4479331 [email protected]


לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן