במידה ונדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בנייה,יידרש בעל העסק להוציא היתרי בניה מאת הוועדה המקומית,
הוועדה המקומית היא המוסד התכנוני הפועל ברשות המקומית ותפקידו בין היתר להוציא היתרי בניה והיתרים לשימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה.
הטיפול בבקשה להיתר בנייה ייעשה במחלקת  ההנדסה.
בנייה הדורשת היתר בנייה היא, למשל, בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות, פתיחת דלתות נוספות בעסק,בניית גג בחזית העסק,בניית מתקני קירור גדולים,הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חלל כניסה,הקמת גלריה בעסק,חיבור שני מבנים שעל מגרשים שונים,חיבור שתי קומות לעסק אחד ועוד.

קבלת היתר הבנייה הינו תנאי להוצאת רישיון עסק