המועצה האזורית שפיר נוסדה בשנת 1950 ובה מתגוררים כיום כ-12,694 תושבים.

שני יישוביי המועצה הראשונים, משואות יצחק ועין צורים, הוקמו באזור גוש עציון. עת פרצה מלחמת השחרור, נחרבו הישובים בקרבות וכל הלוחמים נפלו בשבי הירדני, שם שהו כתשעה חודשים. 

לאחר שחרורם מהשבי, החליטו החברים להקים מחדש את יישוביהם באזור חבל 'שפיר'.

יישובי המועצה מאופיינים באוכלוסייה דתית ושומרי מסורת.

האזור הגיאוגרפי בו שוכנת המועצה ידוע בשל ההיסטוריה המפוארת שלו. על אדמות אלו התרחשו קרבות עזים מאז ימי ראשית ההיסטוריה, באזור זה התגוררו ההפלישתים, גבול ארצם נגע בגבול נחלת שבט יהודה. בסביבה זו חי וניבא מיכה המורשתי, "עברי לכם יושבת שפיר" (מיכה א', י"א) ומכאן גם שמה של המועצה.

במלחמת העצמאות שימש האזור בסיס קדמי של חזית הדרום.

במועצה כיום 14 יישובים בעלי צביון דתי, המחולקים לשלושה גושי התיישבות: 9 מושבי עובדים, 3 יישובים קהילתיים, מושב שיתופי אחד וקיבוץ אחד.

המועצה האזורית שפיר גובלת המועצה אזורית באר טוביה מצפון, יואב ממזרח , לכיש והעיר קרית-גת מדרום וחוף אשקלון ממערב.