ארבעה יישובים: שלווה, נועם, איתן ועוזה מוגדרים כ "יישובים מוטבים" ותושביהם זכאים  להטבה בשיעור של 7% מההכנסה החייבת במס הכנסה מיגיעה אישית.