• עשביית חורף וקיץ: המחלקה עוסקת בטיפול והדברת עשביית חורף וקיץ בשטחים הציבוריים, לאורך הכבישים והמדרכות ביישובים.
  • הדברת מזיקים: המועצה מטפלת בהדברת זבובים על ידי פריסת מלכודות בכל יישובי המועצה.
  • טיפול במכרסמים: בבתי הספר ובגני המועצה על פי קריאה, ועיסוק בפעילות מונעת (ריסוס לפני פתיחת שנת הלימודים).
  • הדברת יתושים: בכל שנה מחלקת התברואה מבצעת ניטורים ביישובים בשטחים פתוחים ובמקורות מים עומדים ומבצעת הדברה למניעת דגירת יתושים וזחלי יתושים.
  • הדברת זבובים: הדברת זבובים מבוצעת באופן יזום על ידי המועצה.