הורים המעוניינים  לערער על שיבוץ ילדם יוכלו להגיש ערעור מיום פרסום השיבוצים בתאריך 16/06/2022 ועד התאריך 27/06/2022 - תשובה על הערעור תועבר במייל.