הורים המעוניינים  לערער על שיבוץ ילדם יוכלו להגיש ערעור מיום פרסום השיבוצים בתאריך 15/06/2024 ועד התאריך 29/06/2024 - תשובה על הערעור תועבר במייל.

טופס ערעור שיבוץ- בתי ספר