על השירות

​המועצה רואה את נושא הגיל הרך בסדר עדיפות גבוה, מתוך כוונה להשקיע יותר בגיל הרך, כדי ליצור תשתית טובה לילדות ולבגרות. המועצה מקפידה ליצור דפוסי עבודה מקצועיים ברמה המערכתית על מנת לאתר ולזהות צרכים ולתת מענים מקצועיים הולמים. לבנות תכניות טיפוליות יחד עם המרכז לגיל הרך במועצה ועם המעונות השונים הפזורים ברחבי המועצה, לצקת כלים מקצועיים וכן לסייע באיתור והפנייה לטיפול הולם של הילדים הרכים.

מעונות לילדים

במועצה קיימים תשעה מעונות מפוקחים. המעונות מופעלים על-ידי: 'אמונה', 'החברה למתנ"סים', הקיבוצים וכן גופים פרטיים. המסגרות מספקות סביבה בעלת עקרונות חינוכיים המאפשרים לילד להתפתח באווירה חינוכית מהנה ומעניינת. המסגרות מעודדות כל פעוט למצוא עניין תמידי בפעילות המתרחשת סביבו, בעזרת מרכיבים חדשים ומסקרנים המגרים את הילד לגלותם וללמדם. הפעילות מורכבת מתכנים המותאמים לשלבי התפתחותם של הפעוטות, כמו העשרה שפתית, חיזוק המוטוריקה העדינה והגסה ועוד.
בנוסף ביישובי המועצה מופעלים משפחתונים פרטיים רבים. במידה ויהיה לכך ביקוש, ניתן ללוות קבוצת משפחתונים לקבלת הכרה וסמל מהתמ"ת, מה שיאפשר להורים לקבל סבסוד על עלויות האחזקה.
לפרטים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים.

תוכנית מעגן

פועלת כיום בכיתות הבוגרים והפעוטות במעונות. התכנית פועלת מזה כ-7 שנים והורחבה הודות להגדלת התקציב ע"י הרשות לכלל המעונות במועצה. התכנית הינה חלק מתכניות התכנית הלאומית 360.
מטרת התכנית הנה לתת ליווי מקצועי למטפלות בתחומי ההתפתחות השונים ולקדם את הילדים במהלך השנה וכן לאתר ילדים הזקוקים למענים נוספים מחוץ למעון ולסייע בהכוונת הוריהם. הליווי נעשה באמצעות אנשי מקצוע מתחום הגיל הרך ובהם: פסיכולוגית, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ומומחית לגיל הרך.

סייעות במעונות ומעונות יום שיקומיים

פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים או בעלי עיכוב התפתחותי זכאים לרצף שירותים, החל מסייעות אישיות במעונות יום ועד למעונות יום שיקומיים, בהן ישנם מענים פרא-רפואיים המותאמים באופן אישי לכל פעוט. הזכאות הינה על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה. פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקה לשירותים חברתיים.