במועצה האזורית שפיר פועלים כיום שלושה גני חינוך מיוחד,  שני גני עיכוב התפתחותי וגן תקשורת. ילדים בגילאי 3-6 בעלי צרכים מיוחדים ולקויות שונות משובצים לגנים הללו על פי גילם וסוג לקותם. בגנים אלו, גננות מומחיות לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. קיים סיוע מוגבר, צוות פרא רפואי ופסיכולוגית, המלווים את הגנים באופן עקבי ושוטף.

זכאות לחינוך מיוחד ניתנת ע"י ועדת אפיון וזכאות אליה מופנים הילדים דרך: הגננת, יחד עם השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה.

תהליך ההפניה של תלמידי גן לוועדת אפיון וזכאות:

  1. הורים הסבורים כי לילדיהם ישנו קושי בתחום התפתחותי כלשהו: שפתי, מוטורי, תקשורתי, רגשי וכד', יפנו לאבחון דרך השרות הפסיכולוגי החינוכי/ המכון להתפתחות הילד.
  2. הפניה תתבצע ע"י צוות הגן או באופן עצמאי על ידי ההורה.

יש להביא מסמך קביל – מסמך אבחוני, המתאר את הקשיים של הילד.
על ההורים לפנות למנהל החינוך ולהעביר את כל המסמכים הרלוונטיים. באם קיימות בדיקות שמיעה וראיה  יש להביאם בנוסף.

הרחבה על התהליך ניתן לקרוא בחוזר מנכ"ל, רפורמת החינוך המיוחד, באתר משרד החינוך - למעבר לעמוד לחצו כאן
חשוב לשתף את הגננת העובדת בשיתוף פעולה עם השירות הפסיכולוגי. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי של המועצה, טל: 08-8600149

בחודשים מרץ- מאי תתקיימנה ועדת אפיון וזכאות לתלמידים שהוגשו עד הראשון במרץ של אותה שנה.
הוועדה מתקיימת במנהל החינוך ומשתתפים בה: יו"ר ועדת אפיון וזכאות, נציג הרשות, נציג השירות הפסיכולוגי ונציגי הפיקוח על החינוך המיוחד. כמו כן, מוזמנים אליה ההורים, והצוות החינוכי.

תפקיד הוועדה לתת לילדים זכאות לסל השרותים  של החינוך המיוחד הן במסגרת גן חינוך מיוחד והן במסגרת החינוך הרגיל. אין להחלטות הוועדה שיקול בשיבוץ הילדים. החלטת השיבוץ תשלח במועד מאוחר יותר באמצעות הדואר האלקטרוני.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי של המועצה, טל: 08-8600149

החלטות הוועדה - זכאים

באם ועדת אפיון וזכאות נתנה זכאות לסל של החינוך המיוחד וההורים מעוניינים לשיבוץ בגן חינוך מיוחד,  הם משובצים בגן לחינוך מיוחד בהתאם לגילם וללקותם. ההורים מקבלים מכתב בדואר רשום על הזכאות (השיבוץ נעשה בסוף חודש יולי).

ההחלטה על מסגרת הגן מתקבלת בוועדת שיבוץ המתקיימת בסוף חודש יולי.

בתום וועדת השיבוץ ההורים מקבלים מכתב ובו פרטי הגן ומגיעים למחלקת רישום להירשם בהתאם.

החלטות הוועדה - אינם זכאים

במקרים בהם ועדת אפיון וזכאות מחליטה כי הילדים  אינם זקוקים לסל של החינוך המיוחד בין אם במסגרת גן מיוחד או גן רגיל, הנושא מועבר לדיון בוועדת שילוב  על מנת לקבל סיוע בגן רגיל מסל השילוב של החינוך המיוחד והם נרשמים לגן רגיל.

במידה וההורים מתנגדים להחלטת הוועדה, זכותם לגשת לוועדת ערר תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

הסעות לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד

נושא הסדרת  זכאות להסעה לילדי החינוך המיוחד יבוצע מול מחלקת תחבורה, בטלפון 08-8508952

זכאות להסעה הינה ע"פ קריטריונים של משרד החינוך (סוג לקות, גיל, מרחק גאוגרפי) ובהתאם לשיבוץ במסגרות החינוך המיוחד.

הודעה בגין זכאות התלמיד להסעה תשלח בדואר ו/או במייל  (במידה וכתובת  הדוא"ל מעודכנת במחלקת החינוך).

שימו לב, הזכאות להסעות נקבעת על פי כתובת המגורים כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים! הסעות יבוצעו לזכאים בלבד ע"פ תבחינים של משרד החינוך.