הגבעה סמוכה לקיבוץ 'עין צורים', הייתה לפני 1948 בוסתן פסטורלי של תושבי הכפר עיבדיס. הגבעה "נכנסה להיסטוריה" כגבעה עליה נערכה סוללת התותחים, שנטלה חלק בקרבות הדרום במלחמת העצמאות, תש"ח. מכאן שמה הנוסף "גבעת התותחים". במקום יש שרידי תעלות קשר, עצי תאנה, חרוב, זית, גפן, שקמים ושיחי צבר שנשארו מהבוסתן.

גבעת התאנים היא "אי של טבע" בלב השדות החקלאיים. הגבעה הינה "משאר נוף", שבו נשמרת הצמחייה המקורית של האזור. היא משמשת כבית גידול למגוון יונקים כמו ארנבות, נמיות, דורבנים, זוחלים וביניהם חרדון מצוי, שנונית השפלה ונחשים. המשאר מהווה מקום מזון, רבייה ומנוחה לציפורי שיר.

הגבעה נמצאת בחלק הצפוני של בקעת שפיר, סמוך לנחל דגנים, באתר שולחנות פיקניק.

מיקומו הנוח לגישה של האתר, והמורשת המעניינת הקשורה בו מאפשרת פעילות חינוכית ענפה,

קהילת 'עין צורים' ותלמידי המכינה הקדם צבאית מאמצת את גבעת התאנים, ודואגת לניקיון ולתחזוקה שוטפת של האתר.

גבעת התאנים

גבעת התאנים