קוממיות

שם העסק
השגחה
בשרי/חלבי/פרווה
שפ המשגיח/מפקח
שונות

 מצות

מהדרין

 

הרב מנדלסון

0527646835