משואות יצחק

שם העסק
השגחה
בשרי/חלבי/פרווה
שם המשגיח/מפקח
שונות

 ג.כ.הפקות

מהדרין

חלבי

ידידיה גוטליב

0505495970