מושב שפיר

שם העסק
השגחה
בשרי/חלבי/פרווה
שם המשגיח/מפקח
שונות

 מטר ארצכם/ביכורי כל בע"מ

מהדרין

פרווה

ישראל וינגוט

05252713232

 דוקטור למון

 

פרווה

ישראל וינגוט

05252713232

 פרי ציון

פירות היתר מכירה

פרווה

הרב נריה כהן

0545334390

 "החלבן" – "ישראלה"

מהדרין

חלבי

עידן שוב

0587110389

Israel microgreen

מהדרין

פרווה

הרב נריה כהן

0545334390