אלומה

שם העסק
השגחה
בשרי/חלבי/פרווה
שם המשגיח/מפקח
שונות

 לימורקייקס

מהדרין

פרווה

הרב יוסף בטיטו

0583259229

פיצה בכיכר

מהדרין

חלבי

אהרן דייטש

0533153163