הורים המבקשים סייעת צמודה לילד/ה הזקוק/ה להשגחה צמודה בגני המועצה בחינוך הרגיל בלבד. מתבקשים להמציא  מסמך רפואי מרופא מומחה ממרץ ועד לסוף חודש מאי (תוקף המסמך 6 חודשים אחרונים), את המסמך יש להעביר למדור גנים במועצה במייל לצורך בדיקת זכאותו על-ידי משרד הבריאות אשר לו סמכות לדון בבקשה:  [email protected]

הורים שכבר אושרה לילד/ה סייעת רשות משנה קודמת מתבקשים להמציא מסמך מרופא מומחה בתוקף לצורך בקשה לשנה הבאה, כמו כן לעדכן על כל שינוי בפרטים אישיים/ או כל שינוי במוסד בו ילמד הילד/ה בשנת הלימודים הבאה.

הבקשה מתחדשת מידי שנה ועל כן יש להגיש כל שנה מחדש.

1
פרטי התלמיד/ה
2
מסגרת לימודים
3
בקשה לסיוע

 

 

התלמיד/ה משובץ/ת : (חובה) שדה חובה

פרטי המסגרת החינוכית: (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

פירוט הפעולות הטיפוליות הנדרשות בשעות הלימודים על פי חוות הדעת הרפואית: (חובה) שדה חובה