הורים המבקשים סייעת צמודה לילד/ה הזקוק/ה להשגחה צמודה בגני המועצה בחינוך הרגיל בלבד. מתבקשים להמציא  מסמך רפואי מרופא מומחה ממאי ועד לסוף חודש יולי (תוקף המסמך 6 חודשים), את המסמך יש להעביר למדור גנים במועצה במייל לצורך בדיקת זכאותו על-ידי משרד הבריאות אשר לו סמכות לדון בבקשה:  oshrith@shafir.org.il

הורים שכבר אושרה לילד/ה סייעת רשות משנה קודמת מתבקשים להמציא מסמך מרופא מומחה בתוקף, כמו כן לעדכן על כל שינוי בפרטים אישיים/ או כל שינוי במוסד בו ילמד הילד/ה בשנת הלימודים התשפ"ג.

הבקשה מתחדשת מידי שנה.