על בית הספר

בית הספר פועל החל משנת הלימודים תשע"ח ובו בנים ובנות הלומדים בהפרדה מגדרית ומקיים מערכת לימודים התואמת את הנחיות המינהל לחינוך דתי שבמשרד החינוך. ביה"ס נפתח באופן זמני ב'מרכז שפירא' עד לבניית מבנה קבע עבורו שיתאים לרוח המקום ולתקופה.
תתמ"ד מועצה אזורית 'שפיר' חורט על דגלו העמקה בלימוד התורה, התגדלות ביראת שמים ובקיום המצוות, ורכישת מידות טובות ואחריות חברתית. התתמ"ד יהווה מוסד חינוכי העמל על פיתוח ועיצוב האישיות של תלמידיו, ויעניק להם את הכלים הדרושים על-מנת לגבש את אישיותם לכדי אישיות תורנית-רוחנית, בעלת מידות טובות, ושיעור קומה, התורמים לחברה ולקהילה.
ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות גדולה בהנחלת שלושת האהבות: "אהבת ד', אהבת התורה ואהבת ישראל", והוא יפעל להנחלתם בלב תלמידיו. ביה"ס רואה חשיבות גדולה ביישוב ארץ ישראל בתקופה גדולה זו, בה זכה עם ישראל לחזור אל ארצו ולהקים את מדינת ישראל.
ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות לעמידה בכל דרישות משרד החינוך בלימוד וידיעת מקצועות הליבה והעשרה, וישאף למצוינות והשגיות בתחומם, מתוך תפיסה שלמה של החיבור בין תורה לדרך ארץ.

לרישום לכיתה א לחצו כאן