בית הבאר נמצא בשטח המועצה האזורית שפיר וממוקם על תוואי דרך היסטורית וסמוך לכביש 3, המיכלול כולל את בית הבאר, שני מבנים נוספים הגדורים חומת אבן כורכר, המהווים יחדיו שריד בנוף החקלאי של האזור טרם הקמת מדינת ישראל.

האתר משמש מרכז אזורי למורשת, לימוד, תרבות ואומנות. אופן פיתוח האתר יהיה כך שהוא ייצור אווירה מיוחדת, עם נופך נוסטלגי בדגש של מורשת אזורית להתיישבות, פרדסנות, ומורשת קרב. פיתוח המקום כמוקד משיכה באזור תיור וטיול, עומדת בקנה אחד עם היוזמה התיירותית של מועצה אזורית שפיר, ומתאימה גם לתב"ע כרמון לייעור ותיירות המקודמת ביוזמת קק"ל.