בית הדקלמבנה אחוזה ישן ודי גדול עם דקל גבוה לצידו, למבנה נגישות לכרמון והכניסה הנוחה היא מן הכניסה לכרמון.